Breakfast Club Sweden

IDLERS ROD RUN 2012

2 Sept

På väg till Idlers Samling Vårby

En av kontrollerna. Trä upp fem spikar på tråden...

Solsidan får fint besök!

Kontroll på bryggan - kände du igen knoparna?

Kontroll Hellasgården - luftgäverskytte på gång

Sista kontrollen. Slalomkörning med Segway!
Målgång hos NBM i Bollmora

Foto: Peter Andersson